Welcome to our website! We work for you

مجله دانش کاری از شرکت پویاب فلز

تعریف چسبندگی در آبکاری
کاربرد های پوششهای فسفاته
آزمایش دوب پرنلی چیست؟
کاربرد آبکاری کروم سخت
معادله باتلر- والمر(خوردگی)
آزمایش لایه های آبکاری شده بر روی قطعات
چگونه فلزات مورد نیاز در حمام برنج تامین می گردد؟
آیا لایه های پوششی برنجی ایجاد شده توسط آبکاری در مقابل خوردگی مقاوم می باشند؟
خوردگی در محیط نفت
پیل های محیطی مربوط به موضوع خوردگی
پساب های آبکاری را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
ده مشخصه برای موفقیت در بازی مذاکره
برخی مواد مصرفی آبکاری در انگلستان
نکته ای در مورد الکترولیت آبکاری برنج
آشنایی با سازمان هایی که استاندارد ها را منتشر می کنند:
استفاده از جیوه جهت تمیزکاری قطعات
ارگونومی چیست؟
تعریف HSEQ چیست؟
عوامل زیان آور بیولوژیک محیط کار:
ترمیم خوردگی بر روی پوشش های کروم:
کولومتری چیست؟
پوشش طلا توسط جیوه بر روی قطعه چگونه انجام می شود؟
هدایت الکتریکی (Electrical Conductivity) کاریرد در آبکاری
گرافن باريكترين ضد زنگ جهان
مزایای الکترولیت آبکاری گالوانیزه سیانوری

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت پویاب فلز میباشد