Welcome to our website! We work for you

آموزش

شرکت پویاب فلز بر این باور است که آگاهی و دانش در مورد صنعت آبکاری و پوشش می تواند بسیار کار ساز بوده که در نتیجه باعث بالارفتن کیفیت پوشش نهایی شده و هزینه ها را به حداقل می رساند و از تعداد مشکلات پیش بینی نشده کاسته می شود .

در همین راستا ، شرکت با چهار رویکرد و راه کار قدم در جهت ارتقاء سطح علمی برداشته است که شامل:

  1. همکاری با جهاد دانشگاهی تهران جهت برگزاری دوره های تخصصی آبکاری و مدیرتی
  2. آموزش در محل شرکت پویاب فلز
  3. با اعزام کارشناس به واحد مربوطه و اجرای برنامه های آموزشی
  4. استفاده از امکاناتی همچون وب سایت و فضای مجازی و ارایه کاتالوگ و دستورالعمل های مرتبط

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت پویاب فلز میباشد